Đài Bắc tuy không phải là một thành phố quá đặc biệt mà mình sẽ liền muốn đi lại, nhưng chuyến du lịch bốn đêm ba ngày đã cho mình những cảm giác rất nhẹ nhàng thư thái. Qua chuyến đi này, mình càng có thêm ý chí để bô ba vài câu tiếng Trung để một ngày nào đó sang các nước nói tiếng Trung không phải tìm mọi cách dùng ngôn ngữ cơ thể hoặc tiếng Anh nữa. Ngoài ra, đất nước này rất thân thiện và người dân đều rất tuân thủ nguyên tắc ví dụ như luôn xếp hàng ở bến xe tàu diện ngầm hay sang đường đúng đèn dù đèn xanh cho người đi bộ ở đây thời gian chỉ bằng một phần ba thời gian đèn đỏ, có lẽ là một điều mà người Việt Nam nên càng thêm học hỏi nhỉ?

Comment